Voorwaarden

Algemeen:

Dierenarts Jasmien Thiry; gevestigd te Oostham, In de Bus 14. www.indebus.be

BTW: 0832.668.4190; Ordenummer: 4202

Aangeboden paarden:
  1. Paarden die het terrein van Dierenarts Thiry betreden betreffende vruchtbaarheidsbegeleiding, hebben sinds minimaal 20 dagen geen tekenen van besmettelijke ziekten vertoond, en zijn volgens algemene richtlijnen correct gevaccineerd.
  2. Wanneer er twijfel is over de algemene toestand van het paard dient J. Thiry hiervan op de hoogte gesteld te worden en zal er pas tot uitladen van het paard overgegaan worden na toestemming en/of onderzoek van J. Thiry.
  3. De eigenaar brengt J. Thiry voldoende op de hoogte aangaande de algemene toestand van het paard, alsook bepaalde bijzonderheden. (medische voorgeschiedenis, uitgesloten voor de slacht, merriekaarten, stalgedrag ed.)
  4. Nieuwe klanten/paarden dienen bij aanmelding het paspoort bij zich te hebben en/of een kopie van het stamboekpapier.
  5. J. Thiry behoudt zich het recht toe paarden te weigeren en/of terug te sturen naar hun eigenaar.

Aansprakelijkheid:
  1. Betreding van het terrein, de stallen en de afname van diensten geschiedt uitsluitend en op eigen risico. Dierenarts Thiry en haar aangestelde zijn niet aansprakelijk voor schade, ziekte en/of letsels aan mensen, dieren en vervoersmiddelen. Paarden worden behandeld voor rekening en op uitsluitend risico van hun eigenaar en/of verantwoordelijke op moment van behandeling.
  2. Bij beroepsaansprakelijkheid van J. Thiry voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming, is te allen tijde het bedrag beperkt tot het bedrag waarvoor J. Thiry is verzekerd. Door kennis te hebben genomen van huidige verklaring wordt ten opzichte van dierenarts Thiry uitdrukkelijk afstand gedaan van alle verhaal voor alle schade die meer beloopt dan het maximaal verzekerd bedrag. Een afschrift van deze verzekering worden op eerste verzoek en kosteloos aan de cliƫnt verstrekt.
  3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.
  4. De eigenaar dient zijn paard zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Evenals dient de eigenaar een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Betalingsmodaliteiten:
  1. Betaling vindt plaats in contante bij ophalen van het paard dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag rechtstreeks en op eerste verzoek. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 20 EURO. Alle klachten betreffende de factuur dienen binnen de 8 acht dagen aangetekend te gebeuren.

Op deze algemene voorwaarden is de Belgische wet van toepassing, in geval van betwisting is de rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.